Nitelikli yabancı teknoloji uzmanlarına kolaylık sağlanacak… Yatırım ortamı için 2 yıllık plan

YATIRIM Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), önümüzdeki 2 yılda yapılacak 57 maddelik eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı kamu ve özel sektörün temsil edildiği kurulun hazırladığı plana göre, esnek çalışmada yeni mevzuat bu yıl tamamlanacak. Madencilik yatırımlarında başvuru süreçleri tek bir noktadan yürütülecek. KDV indirim ve istisnaları da azaltılacak.

CARİ AÇIĞI AZALTAN MADDELERE ODAKLANILDI

YOİKK’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Eylem planında doğrudan dış yatırımlar başta olmak üzere yatırımcılar açısından etkisinin olumlu olacağı değerlendirilen, cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkânlarını ve işgücünün niteliklerini artıran önerilere odaklanılmıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada “Bu eylemlerin en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceğiz” dedi. 2024-2026 yıllarını kapsayan planda öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle oldu:

YABANCI UZMANA KOLAYLIK YOLDA

Çokuluslu şirketlerin ortak hizmet merkezleri yatırımlarının Türkiye’ye çekilmesi konusunda mevcut teşvik mekanizmaları haricinde uygulamalar geliştirilmesi için 2024 yılı içinde teknik çalışma ve yasal düzenleme yapılacak.

Belirli niteliklere sahip, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak yabancı teknoloji uzmanlarının, teknoloji girişimcilerinin ve ailelerinin çalışma ve oturma izin süreçlerinin kolaylaştırılması için bu yıl içinde çalışma yapılacak.

Cevdet Yılmaz

ESNEK ÇALIŞMADA MEVZUAT DEĞİŞECEK

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği çalışılacak.

Bu değişiklik yapılırken iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilecek. Buna göre kadınlar, gençler, engelliler başta olmak üzere çalışabilir nüfusun çalışma hayatına kalıcı katılımını sağlamayı teminen yeni nesil esnek çalışma alanlarına yoğunlaşılacak. Plana göre bu yıl içinde gerekli yasal düzenlemenin tamamlanması hedefleniyor.

2024 ve 2025 yılında yapılacak çalışmalarla OSB’ler kuruluş aşamasında pansiyonlu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu ile birlikte planlanacak ve bu konu standart hale getirilecek.

MADENLERE TEK NOKTADAN İZİN KARARI

İklim değişikliğine ilişkin kanuni düzenleme bu yıl TBMM’ye sunulacak.

Madencilik yatırımlarıyla ilgili müracatlar tek noktadan yürütülecek. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) yapılan ilk müracaat yoluyla hak sağlanan arama ruhsatları ve ihale yolu ile düzenlenen arama ve işletme ruhsatlarındaki Maden Kanunu’nun 7’nci maddesi gereği alınması zorunlu olan izinler (ÇED, GSM, mülkiyet izinleri) dışındaki izin süreçleri genel müdürlük tarafından yürütülecek. Bunun için gerekli yasal düzenleme 2024-2025 yılları içinde yapılacak.

Yine bu yıl yapılacak çalışmayla Türk vergi mevzuatının karbon içerikli vergileri gözden geçirilerek, emisyon salınımına göre düzenlenecek.

Katma değer vergisindeki istisna ve indirimli oran uygulamaları azaltılacak. İndirimli oran uygulamaları konusunda yürütülen çalışmaların bu yıl içinde sonlandırılması hedefleniyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx