İstihdam endeksi yıllık bazda artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı 1. çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 6,9 arttı.

Alt kesimler incelendiğinde, endeks; sanayi bölümünde yüzde 5,8, inşaat dalında yüzde 0,4, ticaret-hizmet dallarında ise yüzde 8,8 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 11,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 11,8 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi dalında yüzde 7,8, inşaat kesiminde yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 16,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 68,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran yüzde 68,1 arttı. Alt dallar incelendiğinde, endeks; sanayi bölümünde yüzde 63,3, inşaat bölümünde yüzde 53,5 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 73,8 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 1,3 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi kesiminde yüzde 1,5 arttı, inşaat kesiminde yüzde 1,2 azaldı ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 1,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 1,5 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi bölümünde yüzde 2,1 arttı, inşaat dalında yüzde 1,4 azaldı ve ticaret-hizmet bölümünde yüzde 1,6 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 19,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 19,5 arttı. Alt dallar incelendiğinde, endeks; sanayi bölümünde yüzde 19,5, inşaat kesiminde yüzde 17,0 ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 19,9 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 51,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 51,0 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi kesiminde yüzde 52,7, inşaat dalında yüzde 49,4 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 49,8 arttı.

Saatlik yarar endeksi yıllık yüzde 50,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında saatlik çıkar endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran yüzde 50,3 arttı. Alt dallar incelendiğinde, endeks; sanayi dalında yüzde 51,4, inşaat kesiminde yüzde 48,3 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 49,5 arttı.

Saatlik çıkar dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 55,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında saatlik kar dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 55,1 arttı. Alt dallar incelendiğinde, endeks; sanayi bölümünde yüzde 60,3, inşaat bölümünde yüzde 54,7, ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 51,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 17,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 17,8 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi dalında yüzde 17,1, inşaat dalında yüzde 19,0 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 17,9 arttı.

Saatlik kar endeksi çeyreklik yüzde 17,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında saatlik çıkar endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 17,8 arttı. Alt bölümler incelendiğinde, endeks; sanayi kesiminde yüzde 17,0, inşaat bölümünde yüzde 18,7 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 17,9 arttı.

Saatlik yarar dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 18,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında saatlik kar dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 18,0 arttı. Alt kesimler incelendiğinde, endeks; sanayi dalında yüzde 17,6, inşaat bölümünde yüzde 20,6 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 17,7 arttı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.