AYM’den aile tabipleri ve aile sıhhati işçisinin mukavele feshine ait iptal kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran, Danıştay 2. Dairesi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8’inci unsurunda yer alan Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ibaresinin iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

İptal isteminde aile doktorları ile aile sıhhati çalışanlarının kamu vazifelisi statüsünde oldukları, hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmesi, detaylarının ise çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

İptali istenen ibarenin ise mukavelenin feshini gerektiren nedenlerin yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü anlatılan istemde, bunun Anayasa’ya ters olduğu ileri sürüldü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kanunda yer alan yönetmelikteki “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ibaresinin Anayasa’ya alışılmamış olduğuna ve iptaline hükmetti.

İptal kararının, 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, itiraz konusu kuralda aile tabipleri ile aile sıhhati işçisinin mukavelelerinin feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğinin karar altına aldığı, hangi somut fiile dayanılarak feshedileceğinin ise belli bir açıklık ve katılıkta öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanınmadığı söz edildi.

Bu istikametiyle kuralda ilgili sıhhat çalışanlarının kamu hizmetine girme ve çalışma haklarını sınırlayan, mukavelenin feshini gerektiren nedenlere ait genel unsurların ortaya konulup yasal çerçevenin çizilmediğine işaret edilerek, “Konunun bütün detaylarıyla düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmak suretiyle yürütmeye sınırsız, belgisiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır” denildi.

Anayasa’da kanunla düzenlenmesi öngörülen mevzularda genel tabirlerle yürütme organına düzenleme yapma yetkisi verilmesinin, “yasama yetkisinin devredilemezliği” prensibine terslik oluşturabileceği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

Kuralda Anayasa’nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve temel hakların sonlandırılmasına ait olan aile tabibi ve aile sıhhati çalışanlarının mukavelelerinin feshini gerektiren nedenlere ait olarak genel prensipler ortaya konulmadan, yasal çerçeve çizilmeden, mukavelenin feshini gerektiren durumlar genel sınırlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili konuların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, meçhul, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu prestijle kural, yasama yetkisinin devredilemezliği prensibiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7, 13, 49 ve 70’inci hususlarına terstir, iptali gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.